Demens venlig svømning – et sted skal vi jo starte

Se Jorn-Johansen-2022-Et-sted-skal-vi-starte som pdf

Enhver svømmehal er et unikt og komplekst miljø i sig selv. Turen til det våde element kræver også forberedelse. Vi skal huske svømmetaske med indhold, kunne finde vej, klæde os af og på, huske skabsnummer, opfylde krav til hygiejne, finde døren til bassinet… Hvis man fx har nedsat hørelse, kan man ikke gå efter lyden!

Udtrykket ”at være ved sine fulde fem” er meget dækkende. Vi bruger alle sanser og skal tænke klart. I denne præsentation er vi nemlig i en svømmehal, hvor vi skal kalde den indre ”badeassistent” frem. Der er ikke ansat personale, som man kan spørge. Klubberne skal også selv sørge for livredder!

Indretning og udstyr skal kompensere for et eventuelt funktionstab – ikke være en ekstra udfordring. Her tænker jeg på manglende eller nedslidt skiltning – i form af tekst og piktogrammer. Jeg mindes også, at der var flere ure, fx i baderum.

Hvis man er ramt af en demenssygdom, kræver det støtte. Man skal have hjælp til at planlægge og gennemføre turen – fra start til slut.  Det skal både for den enkelte og for pårørende være en tryg oplevelse at forlade hjemmet, når man deltager i en aktivitet.

I forbindelse med IHA (International Halliwick Conference) stødte jeg i efteråret 2021 på begrebet Dementia Friendly Swimming – demensvenlig svømning. Kan vi lade os inspirere af konkrete tiltag i England og overføre tanker og idéer til danske forhold?

Jeg vil kigge nærmere på løsninger, der virker velkendt og er analoge. Hjernemæssigt sker der noget, når vi får et redskab i hånden.

Det må kunne gøres bedre…

© Jørn Bundsgaard Johansen

 

 

Workshop om Ai Chi

Dato: Lørdag den 26. marts

Adresse: Stevnsbadet

Var du med til den  verdens omspændende event i Ai Chi til ære for Jun Konno i september 2021 og fandt det interessant eller søger du inspiration til træning i vand?

Så er Workshop om Ai Chi  måske noget for dig.

Ai Chi kan anvendes til at opnå bedre balance, øge bevægelighed, mindske kroniske smerter og stress. Velegnet til selvtræning og til holdundervisning.

Du kan læse mere her

Tilmelding til bodil@foensknudsen.dk eller på www.bodilfoens.dk
Yderligere information på mobil: 30559629

 

Covid 19 – opdatering

HUSK ! Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Herunder hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

Covid 19 – opdatering

Nu er brugen af mundbind og visir tilbage i hverdagslivet, bl.a. når du skal købe ind. Og du skal kunne fremvise Coronapas flere steder

Kulturministeriet skriver:Hvilke undtagelser gælder fra kravet om Coronapas?Personer, der benytter svømmehaller som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter.

Dermed er deltagere i klubsvømning og aftenskoleundervisning fritaget for at skulle fremvise Coronapas. Så vi undgik at skulle organisere et tjek af Coronapas ved indgangen til omklædningsrummene.

Men det er mest trygt for alle, at deltagerne har et gyldigt Coronapas, så mindsker risikoen for spredning af smitte.

Pas godt på dig selv og hinanden……i og ved vandet.

Det må ikke blive glemt at ALLE kan fritages for brug mundbind/visir med henvisning til problemer med vejrtrækning eller helbredsmæssige udfordringer både i og ved bassinet.

Myndighederne præciserede de tidligere retningslinjer for at undgå at flere fik skader som følge af desinfektionsbiprodukter fra klor ved brug af mundbind eller visir.

Læs nærmere om begrundelserne i tidligere opslag.

 

International Halliwick Association Online konference 2021

Halliwick Group Israel har inviteret til den første International Halliwick Association’s Online Konference!

“ENTERING NEW WATERS: HALLIWICK IN A CHALLENGING WORLD”

ISRAEL IS HOSTING THE FIRST ONLINE INTERNATIONAL HALLIWICK ASSOCIATION CONFERENCE

Konferencen afholdes den 30. september og 1. oktober 2021.

Få de fulde oplysninger, klik her

(For mere information om de deltagende speakers, klik på billedet af dem). Mere information følger den kommende uge

Tilmeldinger kan ske via HASAM

 • Reduceret pris som medlem af HASAM og derved af IHA
 • HASAM betaler i første omgang på dine vegne – du sparer vekslingsgebyr
 • HASAM sender dig en faktura for din deltagelse
 • Du giver derved tilladelse til at HASAM må videregive dit navn,  mobil nr.  og mail adresse til konference arrangørerne

Kontakt Bodil Føns for tilmelding BodilF@halliwick.dk

 

Grundkursus Rødovre del. 2

Grundet Covid-19 har vi valgt at flytte kurset til del 1. 12.-14. november 2021 og del 2. 5.-6. marts 2022.

 

 

Covid-19: Tilbage i vandet

Svømmehaller begynder så småt at åben op igen i hele landet. Så når du, dine kollegaer, svømmere, borgere mv. forhåbentlig snart igen er i svømmehallen anbefaler vi, at I gennemtænker hvordan, I kan nedsætte smitterisiko mest muligt og samtidig undgå at påføre jer skader pga. brug af værnemidler.

Husk: Med baggrund i nuværende retningslinjer kan ALLE stadig fritage sig for brug af værnemidler pga. helbredsmæssige udfordringer.

Anerkendelse af arbejdsskade ved brug af visir ved bassinkanten.

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte den 19. marts, at en fysioterapeut havde pådraget sig en arbejdsskade på lungerne ved anvendelsen af et visir ved bassinkanten den 29. oktober 2020.

Ovenstående medførte, at Arbejdstilsynet ændrede deres FAQ på deres hjemmeside den 11. december 2020, så ALLE kan fritages for brug mundbind/visir med henvisning til problemer med vejrtrækning eller helbredsmæssige udfordringer både i og ved bassinet.

Opmærksomhed på dit helbred ved bassinkanten

I bassinets overløbsrende foregår den største stripning af vandet, da vandet opblandes kraftigt med den største frigivelse af desinfektionsklorbiprodukter til luften som resultat.

 1. Beretningerne om de relative hurtige kropslige reaktioner med brug af visir i vandet på 10 -15 minutter og lidt længere tid ved bassinkanten skal give stof til eftertanke ift. helbredet også uden brug af værnemidler i hallen.
 2. Undervisere/terapeuter bør være opmærksom på ikke at stå ovenpå overløbsrendens rist eller kun i kort tid læne sig frem over en høj bassinkant med overløbsrenden på indersiden.

Hvis du oplever tegn på skader på helbredet ved brug af værnemidler, så få hjælp til at få det anmeldt med bistand fra tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, fagforening eller arbejdsgiver.

Pas godt på dig selv og hinanden……i og ved vandet.

 

IHA general meeting

IHA holder online generalforsamling
Lørdag den 2. oktober 2021
fra kl 14:00

Mødet vil foregå på engelsk.

Du kan få yderligere information ved at sende en mail til hasam@halliwick.dk

 

HUSK ÅRSMØDE

Årsmødet d. 7. Marts og vil hovedsageligt foregå på Teams.

Læs mere og tilmeld dig Her

 

Arbejdstilsynet præciseret FAQ spørgsmål ift. bassin

I går modtog HASAM og Dansk Selskab for Bassinfysioterapi følgende mail fra Arbejdstilsynet vedr. fritagelse for brug af mundbind eller visir ved bassinet:

Hos AT (Arbejdstilsynet) har vi vurderet, at den enkleste løsning for jer, har været at præcisere på vores hjemmeside, at man er undtaget for brug af mundbind/visir, hvis det giver helbredsmæssige problemer.
Vi har derfor lagt en FAQ på hjemmesiden her

Teksten er:

 • Må man undlade at bruge mund/visir, hvis man oplever problemer med vejrtrækningen mv.?
  Ansatte, som oplever problemer med vejrtrækningen, lider af angst/klaustrofobi eller har andre helbredsmæssige udfordringer, når de bærer mundbind eller visir, er fritaget fra kravet om at bruge mundbind/visir. Arbejdsgiveren kan i den forbindelse ikke kræve, at de ansatte skal bruge mundbind eller visir. Rigspolitiet oplyser, at der ikke er krav om dokumentation for, at man ikke kan bære mundbind eller visir af helbredsmæssige årsager. Arbejdstilsynet vil heller ikke kræve dokumentation eller afgive reaktioner, hvis en ansat ikke bruger mundbind/visir af helbredsmæssige årsager. Virksomheden og den ansatte skal dog være opmærksom på at følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer for forebyggelse af coronavirus, herunder sikre den nødvendige afstand mv.

Arbejdstilsynet har taget beretningerne om helbredsmæssig påvirkning ved brug af værnemidler i og ved bassinet seriøst.

Ud fra ovenstående konkluderer vi, at ALLE kan betragtes som værende fritaget for brug af mundbind eller visir med henvisning til helbredsmæssige udfordringer både i og ved bassinet.

Bemærk. Der er ikke ændret i Bekendtgørelsen om krav om mundbind.
Desværre blev vores breve vedr. værnemidler ikke inddraget i lovarbejdet, så derfor formulerer myndighederne nu de nødvendige uddybelser og præciseringer indenfor rammer af retningslinjer og FAQ-spørgsmål.

 • Præciseringen i Retningslinjen fra Kulturministeriet:  fritagelse for værnemiddel i bassinet.
 • Præcisering i Kulturministeriets FAQ-spørgsmål:  fritagelse ved livredningstjeneste.
 • Præcisering i Arbejdstilsynets FAQ-spørgsmål: fritagelse ved helbredsmæssige udfordringer i og ved bassinet.

Endnu en gang HJÆLP med at sprede budskaberne i dit netværk.
Du har viden og kan modvirke, at andre udsætter sig selv og andre for en sundhedsmæssig risiko og i værste fald en betydelig sikkerhedsmæssig risiko.

Fremhæv, at de skal sikre den nødvendige afstand og gerne mere (når der tales højt ved bassinet).

 

NYHED: Myndighederne anbefaler – INGEN brug af mundbind eller visir i bassinet.

Det lykkedes for HASAM

Kulturministeriet har ændret deres retningslinjer, den 4. december

”Det anbefales at personale, kunder, brugere, deltagere, elever, undervisere mv. ikke anvender mundbind i situationer, hvor det kan være forbundet med sundhedsmæssig risiko, f.eks. i forbindelse med ophold i svømmebassiner og ved badning”. (s.4)

”Det anbefales, at man ikke anvender mundbind eller visir i forskellige bassiner, spa mv., da det kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. I forbindelse med badning i forskellige bassiner, betragtes man som udøver, hvorfor kravet om brug af mundbind eller visir desuden ikke finder anvendelse, når man udøver en idrætsaktivitet”. (s.6)

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

Bemærk. Der er ikke ændret i Bekendtgørelsen om krav om mundbind. Men formuleret en nødvendig uddybelse indenfor rammerne for retningslinjer. En sundhedsmæssig risiko kan tolkes bredt ift. et vådt mundbind ved et fald i bassinet til kroppens påvirkning fra desinfektionsbiprodukter fra klor ved anvendelse af et visir.

Anbefalingerne kan overføres generelt, da begrebet ”badende” gælder alle personer, som opholder sig i de forskellige typer af bassiner og spa jf. Kontrol med Svømmebade. Dvs. forståelsen kan omfatte sundhedssektorens varmtvandsbassiner eller institutioners bassiner.

Så HJÆLP med at sprede budskabet i dit netværk Du har viden og kan være med til at modvirke, at ledsagere, instruktører, undervisere eller terapeuter, som støtter/ledsager svømmere/deltagere/patienter nede i bassinet – eller at borgere i svømmehallens offentlig åbningstid – på eget initiativ anvender et mundbind eller visir i bassinet. Dermed udsætter de sig selv og andre for en sundhedsmæssig risiko og i værste fald en betydelig sikkerhedsmæssig risiko.

Dansk Selskab for Bassin fysioterapi har støttet HASAM i arbejdet.