Undervisning efter Halliwick konceptet

Halliwick konceptet er udviklet til at undervise mennesker med vidt forskellige fysiske og psykiske forudsætninger i at opnå en uafhængig bevægelsesfrihed i vandet og at svømme. Da konceptet blev udviklet, var målet at lære personer med svære fysiske funktionsnedsættelser at svømme. Siden har det vist sig, at det er en lige så effektiv undervisningsmetode i forhold til andre grupper af personer med funktions-nedsættelser og af børn og voksne uden funktionsnedsættelser. Halliwick-konceptet anvendes også i (re)-habilitering/genoptræning i vand.

Konceptet tager udgangspunkt i, at “svømmeren” skal opnå en grundlæggende psykisk og fysisk tilvænning til vandet. Dette opnås ved at svømmeren opøver en god kontrol af vejrtrækningen og evnen til at kontrollere kroppens balance i vand. Kontrol af vejrtrækning og balance er nødvendige forudsætninger for udviklingen af uafhængig fremdrift – svømning.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i, hvor godt svømmeren klarer sig i vandet. Selve undervisningen foregår ofte i grupper, og altid i et samarbejde mellem svømmer og instruktør. Konceptet bygger på respekt for den enkeltes forudsætninger, og inddrager psykiske, fysiske, fysiologiske og sociale aspekter.

Halliwick-konceptets undervisningsprincipper:

  • Undervisningen foregår i vand
  • Svømmerens kunnen og muligheder vurderes i vand, ikke på land
  • En instruktør til én svømmer
  • Ingen brug af opdriftsmidler – svømmebælter, svømmeveste, svømmevinger m.m.
  • Meget af undervisningen foregår ved hjælp af grupper og i leg
  • Læringstiden spiller i princippet ingen rolle

 

 

HASAM