Nyheder

International Halliwick Association Online konference 2021

Halliwick Group Israel har inviteret til den første International Halliwick Association’s Online Konference!

“ENTERING NEW WATERS: HALLIWICK IN A CHALLENGING WORLD”

ISRAEL IS HOSTING THE FIRST ONLINE INTERNATIONAL HALLIWICK ASSOCIATION CONFERENCE

Konferencen afholdes den 30. september og 1. oktober 2021.

Få de fulde oplysninger, klik her

(For mere information om de deltagende speakers, klik på billedet af dem). Mere information følger den kommende uge

Tilmeldinger kan ske via HASAM

 • Reduceret pris som medlem af HASAM og derved af IHA
 • HASAM betaler i første omgang på dine vegne – du sparer vekslingsgebyr
 • HASAM sender dig en faktura for din deltagelse
 • Du giver derved tilladelse til at HASAM må videregive dit navn,  mobil nr.  og mail adresse til konference arrangørerne

Kontakt Bodil Føns for tilmelding BodilF@halliwick.dk

The Halliwick Concept according to the ICF Framework

Ursula Barrett (1) and Jean-Pierre Maes (2)

Abstract: The aquatic environment is often chosen by individuals, parents, exercise professionals, therapists and other professionals due to the unique characteristics that water provides. There are a variety of approaches used in both swim teaching and aquatic rehabilitation when working with individuals with impairments in the water. This paper focuses on the use of the Halliwick® Concept and the benefits this approach offers. The Halliwick Concept while developed long before the World Health Organisation’s
International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) framework fits well within this model. A number of examples are outlined in this paper to highlight some of the main benefits of Halliwick
on the 2 main lists of the ICF: 1. Body Functions and structures and 2. Activities and Participation. The latter is further divided into activities and participation in and out of a Halliwick session in order to demonstrate the transfer of benefits beyond Halliwick sessions.

Keywords: Halliwick, ICF disability, aquatics, rehabilitation

Læs hele artiklen her

Covid-19: Tilbage i vandet

Svømmehaller begynder så småt at åben op igen i hele landet. Så når du, dine kollegaer, svømmere, borgere mv. forhåbentlig snart igen er i svømmehallen anbefaler vi, at I gennemtænker hvordan, I kan nedsætte smitterisiko mest muligt og samtidig undgå at påføre jer skader pga. brug af værnemidler.

Husk: Med baggrund i nuværende retningslinjer kan ALLE stadig fritage sig for brug af værnemidler pga. helbredsmæssige udfordringer.

Anerkendelse af arbejdsskade ved brug af visir ved bassinkanten.

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte den 19. marts, at en fysioterapeut havde pådraget sig en arbejdsskade på lungerne ved anvendelsen af et visir ved bassinkanten den 29. oktober 2020.

Ovenstående medførte, at Arbejdstilsynet ændrede deres FAQ på deres hjemmeside den 11. december 2020, så ALLE kan fritages for brug mundbind/visir med henvisning til problemer med vejrtrækning eller helbredsmæssige udfordringer både i og ved bassinet.

Opmærksomhed på dit helbred ved bassinkanten

I bassinets overløbsrende foregår den største stripning af vandet, da vandet opblandes kraftigt med den største frigivelse af desinfektionsklorbiprodukter til luften som resultat.

 1. Beretningerne om de relative hurtige kropslige reaktioner med brug af visir i vandet på 10 -15 minutter og lidt længere tid ved bassinkanten skal give stof til eftertanke ift. helbredet også uden brug af værnemidler i hallen.
 2. Undervisere/terapeuter bør være opmærksom på ikke at stå ovenpå overløbsrendens rist eller kun i kort tid læne sig frem over en høj bassinkant med overløbsrenden på indersiden.

Hvis du oplever tegn på skader på helbredet ved brug af værnemidler, så få hjælp til at få det anmeldt med bistand fra tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, fagforening eller arbejdsgiver.

Pas godt på dig selv og hinanden……i og ved vandet.

Hvad er det nu lige bassintræning kan?

Inspiration fra nogle af de førende forskere inden for træning i
vand. I syv webinare formidles de nyeste studier/forskning med
erfaring omkring bassintræning.

Muskelskeletale og neurologiske sygdomme samt aldring forandrer bindevævet, kredsløbet og nervesystemet. Disse forandringer kan føre til nedsat fysik aktivitet, nedsat livskvalitet og øger risikoen for at få flere sygdomme (comorbiditet).

Motion og træning kan være med til at lindre degenerative lidelser, såsom multiple sklerose, demens m.m. Ved inaktivitet reduceres bl.a. muskelmassen med 20-30 % efter 7 dage, hjerte volumen med 10 % efter 9 dage samt generelt nedsat knoglemasse, som kan føre til osteoporose. Høj intensiv træning (HIT) har vist at have en positiv indvirkning på symptomer, der især er koblet til centralnervesystemet (hjernen og rygmarven).

Bassintræning er en populær træningsmetode, især blandt ældre, med eller uden funktionsnedsættelse og/eller aktivitetsbegrænsning. Ved træning i vand bliver man påvirket af opdrift, det hydrostatiske tryk, temperatur og vandmodstand. Dette har bl.a. indflydelse på, at der sker en ændring i den cerebrale blodgennemstrømning samt en ændring i koncentration af adrenalin og noradrenalin. Dette indikerer, at bassintræning har en dæmpende effekt på det sympatiske nervesystem (kamp/flugt respons), og yderligere øges aktiviteten i det parasympatiske nervesystem (hvile og genopbygger). Desuden øges nervesystemets evne til at respondere på indre og ydre stimuli ved træning i vand sammenlignet med træning på land.

Desværre er træningen i vand ofte uspecifik og ikke med den rette belastning. Hertil viser undersøgelser, at skræddersyede programmer, uafhængigt af om det er i vand eller på land, har potentiale til at målrette og forbedre mange komponenter.

Den seneste forskning viser, at specifik basintræning kan have indflydelse på bestemte systemer i kroppen, eksempel kredsløb, nervesystemet m.m.

F.eks. har kognitiv træning i vand vist at have en moderat til stor effekt sammenlignet med land. Dette indebærer, at bevægelsesprogrammer i vand skal begynde med moderate til højdoserede øvelser, inden der udføres aktiviteter, som har brug for mere koncentration som problemløsning eller hukommelse. Man har ligeledes i forskellige studier set en moderat til stor forbedring ved funktionstræning i vand sammenlignet med land. Ved neuromuskulær træning er det en fordel at lave øvelser med retningsændring og øget overfladeareal. Derimod har øvelser med små eller hurtige bevægelser uden modstand sandsynligvis ikke en signifikant effekt på det neuromuskulære system. Plyometrisk træning (øvelser hvor der hurtigt skiftes retning) er nyttig, når man ønsker at forbedre muskelkraften og eksplosivitet, mens man minimerer ømhed i musklerne. Forbedringen ses både ved atleter og ikke atleter

Arbejdstilsynet præciseret FAQ spørgsmål ift. bassin

I går modtog HASAM og Dansk Selskab for Bassinfysioterapi følgende mail fra Arbejdstilsynet vedr. fritagelse for brug af mundbind eller visir ved bassinet:

Hos AT (Arbejdstilsynet) har vi vurderet, at den enkleste løsning for jer, har været at præcisere på vores hjemmeside, at man er undtaget for brug af mundbind/visir, hvis det giver helbredsmæssige problemer.
Vi har derfor lagt en FAQ på hjemmesiden her

Teksten er:

 • Må man undlade at bruge mund/visir, hvis man oplever problemer med vejrtrækningen mv.?
  Ansatte, som oplever problemer med vejrtrækningen, lider af angst/klaustrofobi eller har andre helbredsmæssige udfordringer, når de bærer mundbind eller visir, er fritaget fra kravet om at bruge mundbind/visir. Arbejdsgiveren kan i den forbindelse ikke kræve, at de ansatte skal bruge mundbind eller visir. Rigspolitiet oplyser, at der ikke er krav om dokumentation for, at man ikke kan bære mundbind eller visir af helbredsmæssige årsager. Arbejdstilsynet vil heller ikke kræve dokumentation eller afgive reaktioner, hvis en ansat ikke bruger mundbind/visir af helbredsmæssige årsager. Virksomheden og den ansatte skal dog være opmærksom på at følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer for forebyggelse af coronavirus, herunder sikre den nødvendige afstand mv.

Arbejdstilsynet har taget beretningerne om helbredsmæssig påvirkning ved brug af værnemidler i og ved bassinet seriøst.

Ud fra ovenstående konkluderer vi, at ALLE kan betragtes som værende fritaget for brug af mundbind eller visir med henvisning til helbredsmæssige udfordringer både i og ved bassinet.

Bemærk. Der er ikke ændret i Bekendtgørelsen om krav om mundbind.
Desværre blev vores breve vedr. værnemidler ikke inddraget i lovarbejdet, så derfor formulerer myndighederne nu de nødvendige uddybelser og præciseringer indenfor rammer af retningslinjer og FAQ-spørgsmål.

 • Præciseringen i Retningslinjen fra Kulturministeriet:  fritagelse for værnemiddel i bassinet.
 • Præcisering i Kulturministeriets FAQ-spørgsmål:  fritagelse ved livredningstjeneste.
 • Præcisering i Arbejdstilsynets FAQ-spørgsmål: fritagelse ved helbredsmæssige udfordringer i og ved bassinet.

Endnu en gang HJÆLP med at sprede budskaberne i dit netværk.
Du har viden og kan modvirke, at andre udsætter sig selv og andre for en sundhedsmæssig risiko og i værste fald en betydelig sikkerhedsmæssig risiko.

Fremhæv, at de skal sikre den nødvendige afstand og gerne mere (når der tales højt ved bassinet).

NYHED: Myndighederne anbefaler – INGEN brug af mundbind eller visir i bassinet.

Det lykkedes for HASAM

Kulturministeriet har ændret deres retningslinjer, den 4. december

”Det anbefales at personale, kunder, brugere, deltagere, elever, undervisere mv. ikke anvender mundbind i situationer, hvor det kan være forbundet med sundhedsmæssig risiko, f.eks. i forbindelse med ophold i svømmebassiner og ved badning”. (s.4)

”Det anbefales, at man ikke anvender mundbind eller visir i forskellige bassiner, spa mv., da det kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. I forbindelse med badning i forskellige bassiner, betragtes man som udøver, hvorfor kravet om brug af mundbind eller visir desuden ikke finder anvendelse, når man udøver en idrætsaktivitet”. (s.6)

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

Bemærk. Der er ikke ændret i Bekendtgørelsen om krav om mundbind. Men formuleret en nødvendig uddybelse indenfor rammerne for retningslinjer. En sundhedsmæssig risiko kan tolkes bredt ift. et vådt mundbind ved et fald i bassinet til kroppens påvirkning fra desinfektionsbiprodukter fra klor ved anvendelse af et visir.

Anbefalingerne kan overføres generelt, da begrebet ”badende” gælder alle personer, som opholder sig i de forskellige typer af bassiner og spa jf. Kontrol med Svømmebade. Dvs. forståelsen kan omfatte sundhedssektorens varmtvandsbassiner eller institutioners bassiner.

Så HJÆLP med at sprede budskabet i dit netværk Du har viden og kan være med til at modvirke, at ledsagere, instruktører, undervisere eller terapeuter, som støtter/ledsager svømmere/deltagere/patienter nede i bassinet – eller at borgere i svømmehallens offentlig åbningstid – på eget initiativ anvender et mundbind eller visir i bassinet. Dermed udsætter de sig selv og andre for en sundhedsmæssig risiko og i værste fald en betydelig sikkerhedsmæssig risiko.

Dansk Selskab for Bassin fysioterapi har støttet HASAM i arbejdet.

HASAM GENTAGER ADVARSELEN – BRUG IKKE MUNDBIND I BASSINET

Fritagelse fra brug af værnemidler i og ved bassinet.

Ene ansvarlig underviser – livredningstjeneste.

Kun alle deltagere i klubregi er fritaget for brug værnemidler i svømmehallen. Ansatte i aftenskoler eller ansatte i kommunalt eller regionalt regi har andre retningslinjer for brug af værnemidler.

Hvis underviseren/terapeuten er alene ansvarlig ved bassinet, har vedkommende en livredderfunktion. Kulturministeriet har opdateret deres Covid 19 retningslinjer, så kravet om brug af værnemiddel ikke gælder hvis

Ved aktivitet i bassinet, hvor brug af mundbind ikke er tilrådeligt, er det vigtigt at holde mindst 2 meters afstand mellem underviser/terapeut og deltagerne i bassinet. Ved bassinkanten kan du definere dig som værende fysisk aktiv (udøver) for at mindske tvivlen om, at du er undtaget for anvendelse af værnemidler under fysisk aktivitet. Dog forstås undervisere i aftenskolen ikke som medvirkende eller udøvende. Derfor skal undervisere i aftenskolen bære mundbind eller visir i forbindelse med undervisningen, medmindre de den pågældende dag underviser to eller færre hold.

 


HUSK – HVIS MUNDBINDET ELLER VISIRET GIVER VEJRTRÆKNINGSBESVÆR ELLER KVÆLNINGSFORNEMMELSER ER DET ANERKENDELSESVÆRDIGT AT FJERNE DET (BEKENDTGØRELSEN).


HASAM GENTAGER ADVARSELEN – BRUG IKKE MUNDBIND I BASSINET
”Brug ikke mundbind i vandet, da det er svært at trække vejret gennem et vådt mundbind”. Sådan har
de amerikanske sundhedsmyndigheder advaret siden foråret 2020.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html

Svømmere og deltagere i vandaktiviteter og bassintræning er fritaget for brug af værnemidler. Men det forhindrer IKKE, at ledsagere, instruktører, undervisere eller terapeuter, som støtter/ledsager svømmere/deltagere/patienter nede i bassinet – eller at borgere i svømmehallens offentlig åbningstid – på
eget initiativ anvender et mundbind i bassinet og dermed udsætter sig selv og andre for en betydelig sikkerhedsmæssig risiko.

Undervisere og terapeuter fortæller, at de dagligt bliver spurgt om brug af værnemidler i forbindelse med bassintræning. Dette opfatter HASAM som meget bekymrende, da en præcis advarsel mod brug af mundbind i bassinet fra myndighedernes side kan modvirke usikkerhed og hermed en utilsigtet hændelse
og i værste fald en ulykke.

HASAM har advaret de danske sundhedsmyndigheder flere gange siden juli måned. Advarslen blev på ny sendt den 1. november til Sundhedsstyrelsen og efter brevveksling videresendt til Kulturministeriet den 26. november. Vi håber således, at dette vil medføre, at der bliver udarbejdet en generel advarsel mod brug af mundbind i bassin.