Mål og midler i Halliwickundervisningen

Det langsigtede mål for den enkelte er at kunne bevæge sig frit og uafhængigt i vand – at svømme. Svømning har ingen direkte betydning for funktionen på land, udover den betydning det har for alle at dyrke motion og at få oplevelsen af at blive/ være god til noget.
Midler:

  • Der anvendes ingen form for flyderedskaber i undervisningen. Indtil svømmeren kan klare sig selv i vandet bliver han støttet af en anden person, kaldet “instruktøren”
  • I undervisningen benyttes en række øvelser eller lege. Disse aktiviteter er sammen med de anvendte rekvisitter et middel i undervisningen og ikke et mål i sig selv.
  • Hvis man fejlagtig bruger aktiviteterne og rekvisitterne som mål i sig selv bliver undervisningen planløs.
  • Det er vigtigt, at man skelner mellem den svømning, man dyrker i fritiden og den behandling / træning, man evt. modtager i bassinterapi, men man skal også kunne bruge de sammenhænge der naturligt er mellem de to ting.
  • Konceptet er andet end fortrolighed med vand samt krops- og vejrtrækningskontrol.
  • Instruktøren opnår en erfaring i at analysere hvordan kroppen reagerer i vand. Med den erfaring kan instruktøren lettere vejlede den enkelte svømmer i at udvikle en personlig svømmestil.
  • I øvrigt kan metoden bruges i enhver form for svømmeundervisning.
 

HASAM