Inspirationspuljen

I HASAM synes vi det er meget vigtigt, at vi kan trække på hinandens viden og erfaringer. Vi har derfor i mange år afsat et beløb i budgettet til støtte for, at man kunne komme og besøge hinanden. De penge, som hermed blev sat til side hvert år, havde betegnelsen Inspirationsfonden. Men ordet ”fond” gav en forestilling om, at de penge, som ikke blev brugt i et år, blev akkumuleret i en fond. Det har forretningsudvalget (FU) ikke ønsket. Med de begrænsede midler HASAM har, er det ikke formålstjeneligt at danne en fond, som kun kunne benyttes til et formål. FU har derfor valgt at de 5.000,- kroner, som afsættes hvert år fremover benævnes Inspirationspuljen og FU har vedtaget følgende

Retningslinjer til søgning af penge ved Inspirationspuljen:

Der kan søges tilskud 1. gang om året og der kan søges penge til:

  • Faglig inspiration og supervision til instruktører, som har gennemført Halliwick grundkurset. (Ikke reel undervisning /kursus).
  • Arrangementer vedrørende medlemstiltag på tværs af Halliwick-klubber.
  • Arrangementer som på tværs af Halliwick-klubber og institutioner med Halliwick kendskab.
  • Individuel faglig inspiration ved deltagelse på konferencer og kurser, som er Halliwick relaterede.

Begrund din ansøgning og send den til HASAMs FU ved formanden. Der ydes til transport og ved konferencer og kurser til ophold etc. Kompensation for tabt arbejdstid vurderes fra gang til gang. Klubber og institutioner må regne med selv at bidrage til arrangementet, specielt hvad angår forplejning o.l. Husk, at der ofte er muligt at søge tilskud til interne klubarrangementer fra kommunen eller byens ”Idrætssamvirke”.

Hvis man ønsker et opfølgende vejledningsbesøg efter et afsluttet Halliwick Grundkursus er prisen 500 kr., som betales efter regning til HASAM. HASAM afregner direkte med den, der varetager vejledningsbesøget.

 

HASAM