Instruktøruddannelsen

Den grundlæggende Halliwick uddannelse består af et kursus der strækker sig over to weekends.

Formål: At give deltagerne en indføring i Halliwick konceptet, som er udviklet til at undervise alle mennesker i at blive uafhængig af hjælp i vandet og at svømme.

Mål: At uddanne Halliwick instruktører og derved give personer med funktionsnedsættelse bedre mulighed for at modtage kvalificeret svømmeundervisning.

Den grundlæggende Halliwick uddannelse er i Danmark Halliwick Grundkurset. Dette svarer til International Halliwick Associations (IHA) International Basic Halliwick Course (Fundamental Course), som har et timetal på minimum 25 klokketimer, heraf 8 timer praktik i vand. Grundkurset giver adgang til at deltage i internationale Halliwick kurser, der udbydes af de forskellige landes Halliwickorganisationer. HASAM tilbyder forskellige uddybende Halliwick kurser efter den grundlæggende uddannelse.

Grundkursets opbygning: Den praktiske afvikling af de 25 klokketimer (33 lektioner á 45 minutter) kan ske i sammenhæng, men kan også afvikles i moduler. Yderligere opdeling kan evt. forekomme. Men det er en forudsætning, at alle moduler er gennemgået, for at kurset kan godkendes, og der udstedes kursusbevis. I kursusforløbet skal der indgå skriftlige opgaver eller – hvis kurset er opdelt i adskilte moduler – et hjemmearbejde.

Målgruppe: Alle, som ønsker at tage en Halliwick instruktøruddannelse til brug i den frivillige idræt, i specialundervisning eller i rehabilitering.

Mål og indhold: At kursusdeltageren

 • Tilegner sig en grundlæggende indsigt i Halliwick konceptet
 • Kan vurdere en persons aktuelle færdigheder i vandet
 • Kan udnytte vurderingen til at give en person en hensigtsmæssig fysisk og psykisk støtte i vandet
 • Lærer at analysere aktiviteter og rekvisitter
 • På begynderniveau kan tilrettelægge et undervisningsprogram

Kurset kombinerer teori og praksis.

Der undervises blandt andet i:

 • Hydromekaniske og hydrodynamiske principper
 • Principper for- og afprøvning af hensigtsmæssig støtte i vand
 • 10 punktsprogrammet som vurderings- og planlægningsredskab for undervisningen
 • Vurdering af svømmerens færdigheder i vand
 • Vurdering/analyse af aktiviteter og rekvisitter
 • Planlægning af aktiviteter i undervisningen
 • Tilrettelæggelse af undervisningen individuelt og i grupper DVD filmen “Mærk Vandet” indgår i undervisningen.

Praktik i vand:

 • Kursisterne har praktik i vand, hvor teorien demonstreres og afprøves.
 • Kursistens deltagelse i praktikken er en forudsætning for udstedelse af kursusbevis.
 • Kurset indeholder praktikforløb med svømmere med funktionsnedsættelse.
 • Der laves videooptagelse til brug i kursusforløbet.
 

HASAM