NYHEDER

HASAM GENTAGER ADVARSELEN – BRUG IKKE MUNDBIND I BASSINET

Fritagelse fra brug af værnemidler i og ved bassinet.

Ene ansvarlig underviser – livredningstjeneste.

Kun alle deltagere i klubregi er fritaget for brug værnemidler i svømmehallen. Ansatte i aftenskoler eller ansatte i kommunalt eller regionalt regi har andre retningslinjer for brug af værnemidler.

Hvis underviseren/terapeuten er alene ansvarlig ved bassinet, har vedkommende en livredderfunktion. Kulturministeriet har opdateret deres Covid 19 retningslinjer, så kravet om brug af værnemiddel ikke gælder hvis

Ved aktivitet i bassinet, hvor brug af mundbind ikke er tilrådeligt, er det vigtigt at holde mindst 2 meters afstand mellem underviser/terapeut og deltagerne i bassinet. Ved bassinkanten kan du definere dig som værende fysisk aktiv (udøver) for at mindske tvivlen om, at du er undtaget for anvendelse af værnemidler under fysisk aktivitet. Dog forstås undervisere i aftenskolen ikke som medvirkende eller udøvende. Derfor skal undervisere i aftenskolen bære mundbind eller visir i forbindelse med undervisningen, medmindre de den pågældende dag underviser to eller færre hold.

 


HUSK – HVIS MUNDBINDET ELLER VISIRET GIVER VEJRTRÆKNINGSBESVÆR ELLER KVÆLNINGSFORNEMMELSER ER DET ANERKENDELSESVÆRDIGT AT FJERNE DET (BEKENDTGØRELSEN).


HASAM GENTAGER ADVARSELEN – BRUG IKKE MUNDBIND I BASSINET
”Brug ikke mundbind i vandet, da det er svært at trække vejret gennem et vådt mundbind”. Sådan har
de amerikanske sundhedsmyndigheder advaret siden foråret 2020.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html

Svømmere og deltagere i vandaktiviteter og bassintræning er fritaget for brug af værnemidler. Men det forhindrer IKKE, at ledsagere, instruktører, undervisere eller terapeuter, som støtter/ledsager svømmere/deltagere/patienter nede i bassinet – eller at borgere i svømmehallens offentlig åbningstid – på
eget initiativ anvender et mundbind i bassinet og dermed udsætter sig selv og andre for en betydelig sikkerhedsmæssig risiko.

Undervisere og terapeuter fortæller, at de dagligt bliver spurgt om brug af værnemidler i forbindelse med bassintræning. Dette opfatter HASAM som meget bekymrende, da en præcis advarsel mod brug af mundbind i bassinet fra myndighedernes side kan modvirke usikkerhed og hermed en utilsigtet hændelse
og i værste fald en ulykke.

HASAM har advaret de danske sundhedsmyndigheder flere gange siden juli måned. Advarslen blev på ny sendt den 1. november til Sundhedsstyrelsen og efter brevveksling videresendt til Kulturministeriet den 26. november. Vi håber således, at dette vil medføre, at der bliver udarbejdet en generel advarsel mod brug af mundbind i bassin.