Om at lære at svømme efter Halliwick metoden

Harald Lie
Harald Lie
Artiklen blev bragt i FNUG, medlemsblad for unge gigtramte, marts 2000
Artiklen er skrevet af Harald R. Lie, Formand for HASA
Svømning er en af de største idrætsgrene indenfor handicapidrætten, både hvad angår antal der dyrker svømning og hvad angår bredde med hensyn til alder og forskellige funktionshæmninger. Den svømmeklub jeg kommer fra i Århus er her et godt eksempel: Vi har knap 200 medlemmer i alderen fra 2 til over 80 år, og vi har stort set alle former for funktionshæmninger repræsenteret + en temmelig stor gruppe af ikke-handicappede. En del af de ikke-handicappede var dog da de begyndte i klubben handicappede i forhold til vand, de havde nemlig vandskræk.
Der findes en 6 – 7 Halliwickklubber i Danmark med omtrent samme opbygning og medlemsskare som klubben i Århus. Det er bevidst, at man har et tilbud til alle slags mennesker, idet man gerne vil den integration som den varierede medlemsskare repræsenterer. Metoden bliver også anvendt på en række institutioner og specialskoler.
Det som adskiller Halliwickmetoden fra almindelig svømmeundervisning (incl. almindelig undervisning af handicappede) er, at metoden tager højde for nogle problemstillinger, som man ikke sædvanligvis tænker på, men som kan være af afgørende betydning for at en person med et fysisk handicap kan klare sig i vand.
James MacMillan
James MacMillan
Metoden blev udviklet for 50 år siden i London, da James MacMillan og hans kone Phyl påtog sig opgaven at lære nogle svært fysisk handicappede piger at svømme. Metoden kombinerer principper for svømmeindlæring med forståelse for det fysiske samspil mellem tyngde og opdrift, kroppens balancereaktioner og bevægelsesmuligheder i vand. Erfaringen har vist, at denne metode er en særdeles effektiv svømmeundervisning af mennesker med vidt forskellige forudsætninger.
I begynderundervisningen lægger vi meget vægt på en bevidst indøvning af en for svømning hensigtsmæssig vejtrækning, samtidig som man indlærer hvordan man holder balancen når man flyder og hvordan man vha. rotationer kan indtage hvilken som helst stilling i vandet. Undervisningen foregår altid uden brug af flyderedskaber, hvor man i stedet støttes af en anden person i vandet. Denne individuelle støtte giver erfaringsmæssigt en hurtig vej til selvstændighed og uafhængighed.
En sådan kort præsentation af det centrale i en metode, kan virke tør og kedelig. Det er det ikke i virkeligheden! Vi har masser af skæg, samtidig som man oplever, at der skal arbejdes bevidst for at overkomme de opgaver man bliver stillet over for. Det at lære at svømme, og at blive dygtig til at svømme, bliver hermed en spændende oplevelse og en god udfordring. Samtidig er svømning nok den bedste måde mennesker med fysiske handicap kan få motion på, og for dem der er til sport – en god måde at dyrke konkurrence på.
Samarbejdet med en instruktør i vandet skaber en god stemning. En god stemning, som præger hele atmosfæren i klubben, til trods for at man har så vidt forskellige forudsætninger. I klubben i Århus er samlingen over en kop kaffe efter man har været i vandet, således også en vigtig del af klubbens liv. Herved går skæg, koncentreret arbejdsindsats, samarbejde, motion, sport og hygge op i en skøn enhed, – og der er altid plads til én til!
 

HASAM